surfaces

relleus patagònics
blau nocturn
ferida al glaciar
trencadís d'argila
afloració salínica
geiser multicolor
anells de fang
neixement al tatio
geiser d'ones blaves
verdor glaciar
oxidació a l'upsala
rubor patagònic
temporal de geiser
rainbow
expansió de color
petjades glaciar
blavor al tatio
ciutat fosca